Kategori: Referenser

Utnämnd till ett utav Årets Gasellföretag 2018

2019.06.17 / Kategorier: Nyheter, Referenser

Byggcraft är mycket stolta över att vi år 2018 blev utnämnda till ett utav Årets Gasellföretag i Uppsala. Om Årets Gasell Syftet med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa! Di Gasell finns i hela landet – liksom Gasellföretagarna. Vi utser svenskt näringslivs mästare i…

Rot-jobb

2019.06.17 / Kategorier: Nyheter, Referenser

Ekeby Årsta Eriksberg

Villa Nordic i Vreta

2019.06.17 / Kategorier: Nyheter, Referenser

Honkamajats största Svenska timmerhus

2019.06.17 / Kategori: Referenser

Ett timmerhus från Honkamajat är mer än bara ett hus. Det är ett hem – och en medveten investering i familjen, friheten i livet, lugnet, fritiden och vännerna. Formen och ytan på timret tar in naturen i ditt hem. Av alla byggnadsmaterial är timmer det mest ekologiska och det håller från generation till generation. Alla…

Över 40 A-Hus

2019.06.17 / Kategorier: Nyheter, Referenser